Privacy Verklaring

Voor mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeer ik je hoe ik daarmee omga. Deze verklaring is bijgewerkt op 31 januari 2023.

Contactgegevens
Ik krijg de persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld via de mail, telefoon of in de praktijk.

Persoonsgegevens
Ik leg de volgende persoonsgegevens vast:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Geslacht

Grondslagen
Ik verwerk deze gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Als ik persoonsgegevens verwerk op grond van toestemming, vraag ik dat afzonderlijk. 

Verstrekking aan derden
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden zonder je te informeren en zonder jouw toestemming of verzoek. Uitzondering is de waarnemingsregeling waarbij mijn cliënten (tijdelijk) worden overgenomen of wanneer ik dat wettelijk verplicht ben.

Hoe lang ik je gegevens bewaar
Ik bewaar je gegevens zo lang als wettelijk vereist is. Op dit moment is dat 20 jaar. Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens niet worden ingezien door onbevoegden. Ik heb bij de privacyregeling passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookiegebruik website
Mijn website www.carrie.nu gebruikt alleen functionele cookies.

Je rechten
Je hebt het recht je persoonsgegevens te bekijken. Na ontvangst van je verzoek krijg je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als dat nodig blijkt pas ik die aan, vul ik ze aan of verwijder ze. Ook kun je mij vragen de gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking vanwege persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens stuur je naar:
Carrie Koolen – Natuurgeneeskundig therapeut
Pastoor van de Spijkerstraat 48
5706 TR Helmond
0655843433
info@carrie.nu

Heb je een klacht over mijn verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
Ik moet deze privacyverklaring soms aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.